Sklep BHP Znaki ewakuacyjne Tablice Piktogramy
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
BA 007
Gaśnica
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
BA F001
Gaśnica
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
BA F005
Alarm pożarowy
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
BA F015
Monitor
od 1,04 zł
BA F016
Koc gaśniczy
od 1,04 zł
od 1,42 zł
BB 006
Suchy pion
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 11,04 zł
od 1,42 zł
od 1,26 zł
od 1,26 zł
od 1,33 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
BC 107
Klapa dymowa
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
BC 117
Gaśnica
od 8,88 zł
BC 118
Hydrant
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
BC 127
Remiza
od 8,88 zł
od 8,88 zł
BC 131L
Do pożaru
od 13,26 zł
BC 131P
Do pożaru
od 13,26 zł
BC 132
Gaśnica
od 4,08 zł
od 8,88 zł
BC 134
Koc gaśniczy
od 8,88 zł

Znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ

Znaki ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zestaw znaków fotoluminescencyjnych istotnych dla zapobiegania powstawania pożarom oraz radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dojdzie do zaprószenia ognia. Poniższe znaki ochrony przeciwpożarowej mają charakter ostrzegawczy przed potencjalnymi niebezpieczeństwami, informujący o zasadach radzenia sobie w przypadku pożaru i wskazujący na miejsca rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, a ponadto informujące o możliwości nieumyślnego spowodowania zagrożenia, na przykład poprzez zastawienie drogi pożarowej.

Nasze ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) mają fotoluminescencyjny charakter zapewniający widoczność także w sytuacjach, kiedy w ciemnych pomieszczeniach zabraknie sztucznego oświetlenia oraz w warunkach Nasze oznakowania przeciwpożarowe mogą się pochwalić bardzo wysokimi parametrami fotometrycznymi, spełniającymi wszelkie normy polskie i europejskie.

Dodano do koszyka