Sklep php

Znaki ewakuacyjne

Tablice

Piktogramy

od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
BA 007
Gaśnica
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,04 zł
od 1,42 zł
BB 006
Suchy pion
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 11,04 zł
od 1,42 zł
od 1,26 zł
od 1,26 zł
od 0,00 zł
od 1,33 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
od 1,42 zł
BC 107
Klapa dymowa
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
BC 117
Gaśnica
od 8,88 zł
BC 118
Hydrant
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
od 8,88 zł
BC 127
Remiza
od 8,88 zł
od 8,88 zł
BC 131L
Do pożaru
od 13,26 zł
BC 131P
Do pożaru
od 13,26 zł
BC 132
Gaśnica
od 4,08 zł
od 8,88 zł
BC 134
Koc gaśniczy
od 8,88 zł
od 0,00 zł

Znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ

Oznakowanie przeciwpożarowe (PPOŻ) to zestaw znaków fotoluminescencyjnych istotnych dla zapobiegania powstawania pożarom oraz radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dojdzie do zaprószenia ognia. Ich fotoluminescencyjny charakter zapewnia ich widoczność także w sytuacjach, kiedy w ciemnych pomieszczeniach zabraknie sztucznego oświetlenia oraz w warunkach nocnych. Poniższe znaki maja charakter ostrzegawczy przed potencjalnymi niebezpieczeństwami, informujący o zasadach radzenia sobie w przypadku pożaru i wskazujący na miejsca rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, a ponadto informujące o możliwości nieumyślnego spowodowania zagrożenia, na przykład poprzez zastawienie drogi pożarowej.

Sprzęt ratowniczy p.poż, w tym gaśnice, hydranty i inne elementy systemu ratującego życie muszą być oznakowane w odpowiedni sposób.
W warunkach panującej ciemności, fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne pomagają w odszukaniu wyjścia ewakuacyjnego.
Nasze oznakowania przeciwpożarowe mogą się pochwalić bardzo wysokimi parametrami fotometrycznymi, spełniającymi wszelkie normy polskie i europejskie.

Dodane do koszyka

Dodano do koszyka: