Sklep BHP Znaki ewakuacyjne Tablice Piktogramy

Znaki ochrony przeciwpożarowej PPOŻ

Znaki ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) to zestaw znaków fotoluminescencyjnych istotnych dla zapobiegania powstawania pożarom oraz radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dojdzie do zaprószenia ognia. Poniższe znaki ochrony przeciwpożarowej mają charakter ostrzegawczy przed potencjalnymi niebezpieczeństwami, informujący o zasadach radzenia sobie w przypadku pożaru i wskazujący na miejsca rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, a ponadto informujące o możliwości nieumyślnego spowodowania zagrożenia, na przykład poprzez zastawienie drogi pożarowej.

Nasze ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ) mają fotoluminescencyjny charakter zapewniający widoczność także w sytuacjach, kiedy w ciemnych pomieszczeniach zabraknie sztucznego oświetlenia oraz w warunkach Nasze oznakowania przeciwpożarowe mogą się pochwalić bardzo wysokimi parametrami fotometrycznymi, spełniającymi wszelkie normy polskie i europejskie.