Znakowo.pl

Oznakowanie przeciwpożarowe (PPOŻ) to zestaw znaków fotoluminescencyjnych istotnych dla zapobiegania powstawania pożarom oraz radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dojdzie do zaprószenia ognia. Ich fotoluminescencyjny charakter zapewnia ich widoczność także w sytuacjach, kiedy w ciemnych pomieszczeniach zabraknie sztucznego oświetlenia oraz w warunkach nocnych. Poniższe znaki maja charakter ostrzegawczy przed potencjalnymi niebezpieczeństwami, informujący o zasadach radzenia sobie w przypadku pożaru i wskazujący na miejsca rozmieszczenia urządzeń przeciwpożarowych, a ponadto informujące o możliwości nieumyślnego spowodowania zagrożenia, na przykład poprzez zastawienie drogi pożarowej.

Fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpożarowej

Legenda
 • Formaty (cm):
 • A6 - 5 X 5
 • B1 - 10 X 10
 • C1 - 15 X 15
 • D1 - 20 X 20
 • E3 - 35 X 35
 • -- - INNY
 • Podłoża:
 • f - folia
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • t - SYSTEM TD ®
 • - - inny
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
 • s - fotoluminescencyjny
 • - - inny
Indeks NazwaFormatyCena od 
A6B1C1D1E3--  
BA 001 Palenie tytoniu zabronione Palenie tytoniu zabronione
Zastosowanie: umieszczany w miejscach, gdzie palenie tytoniu może być przyczyną zagrożenia pożarowego

więcej»
fn fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 002 Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
Zastosowanie: Umieszczany w miejscach, gdzie palenie tytoniu lub otwarty ogień mogą być przyczyną zagrożenia pożarem lub wybuchem

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 003 Zakaz gaszenia wodą Zakaz gaszenia wodą
Zastosowanie: We wszystkich przypadkach, kiedy użycie wody do gaszenia pożaru jest zabronione

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 004 Nie zastawiać Nie zastawiać
Zastosowanie: W przypadkach, gdy ewentualna przeszkoda stanowiłaby szczególnie bezpieczeństwo (na drodze ewakuacyjnej, wyjściu ewakuacyjnym, przy dostępie do sprzętu pożarniczego itp.)

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 005 Zestaw sprzętu pożarowego Zestaw sprzętu pożarowego
Zastosowanie: W celu uniknięcia podawania zestawu indywidualnych znaków określających sprzęt pożarniczy

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 006 Hydrant wewnętrzny Hydrant wewnętrzny
Zastosowanie: Na drzwiach szafki hydrantowej

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 007 Gaśnica Gaśnica
więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 008 Telefon do użycia w stanie zagrożenia Telefon do użycia w stanie zagrożenia
Zastosowanie: w celu wskazania usytuowania dostępnego telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w przypadku zagrożenia pożarowego

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 009 Alarmowy sygnalizator akustyczny Alarmowy sygnalizator akustyczny
Zastosowanie: samodzielnie lub łącznie ze znakiem BA013, jeśli przycisk pożarowy uruchamia alarm dźwiękowy odbierany bezpośrednio przez osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 010 Drabina pożarowa Drabina pożarowa
Zastosowanie: Oznaczenie drabiny trwale związanej z obiektem i przeznaczonej do działań ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
A6B1C1D1E3--  
BA 011 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
Zastosowanie: w celu wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 012 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
Zastosowanie: w celu wskazania kierunku do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 013 Uruchamianie ręczne Uruchamianie ręczne
Zastosowanie: w celu wskazania przycisku pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń gaśniczych (np. stałego urządzenia gaśniczego)

więcej»
- fptns fptns fptns ptns - 1.04 zł
BA 014 Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
Zastosowanie: w celu wskazania obecności materiałów łatwo zapalnych

więcej»
- fpn fpn fpn pn - 1.04 zł
BA 015 Materiały utleniające Materiały utleniające
więcej»
- fpn fpn fpn pn - 1.04 zł
BA 016 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
Zastosowanie: w celu wskazania możliwości występowania atmosfery wybuchowej, gazów palnych lub materiałów wybuchowych

więcej»
- fpn fpn fpn pn - 1.04 zł

Fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe

Legenda
 • Formaty (cm):
 • A1 - 2 X 2
 • B1 - 10 X 10
 • BB - 10 X 14,8
 • C1 - 15 X 15
 • CB - 15 X 22,2
 • D1 - 20 X 20
 • D4 - 25 X 25
 • DB - 20 X 29,6
 • EL - 35 X 51,8
 • G1 - 50 X 50
 • Podłoża:
 • f - folia
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • t - SYSTEM TD ®
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
 • s - fotoluminescencyjny
Indeks NazwaFormatyCena od 
A1B1BBC1CBD1D4DBELG1  
BB 001 Droga pożarowa Droga pożarowa
Zastosowanie: do oznaczenia zewnętrznych dróg dojazdowych dla prowadzących akcję pożarniczą

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 002 Uruchamianie klap dymowych Uruchamianie klap dymowych
Zastosowanie: do oznaczenia urządzeń uruchamiających klapy dymowe

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 003 Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego
Zastosowanie: do oznaczenia miejsc uruchamiania urządzenia gaśniczego w obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 004 Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego
Zastosowanie: do oznaczenia miejsc przyłącza półstałego urządzenia gaśniczego

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 005 Kurek główny instalacji gazowej Kurek główny instalacji gazowej
Zastosowanie: w obiektach, do oznaczenia miejsca zainstalowania kurka głównego instalacji gazowej

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 006 Suchy pion Suchy pion
Zastosowanie: w obiektach, do oznaczenia umiejscowienia i podłączenia suchego pionu

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 007 Przeciwpożarowy zbiornik wody Przeciwpożarowy zbiornik wody
Zastosowanie: do oznaczenia przeciwpożarowego zbiornika wodnego

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 008 Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody
Zastosowanie: do oznaczenia stanowiska wodnego dla pomp pożarniczych

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 009 Dźwig przeciwpożarowy Dźwig przeciwpożarowy
Zastosowanie: w obiektach, do oznaczenia dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 010 Otwieranie klap przeciwpożarowych Otwieranie klap przeciwpożarowych
Zastosowanie: do oznaczenia miejsca usytuowania urządzenia do otwierania klap przeciwpożarowych, w celu przywrócenia drożności przewodu wentylacyjnego

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
A1B1BBC1CBD1D4DBELG1  
BB 011 Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo
Zastosowanie: do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 012 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Zastosowanie: w obiekach, do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 013 Hydrant zewnętrzny Hydrant zewnętrzny
Zastosowanie: do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego, wodnego, pianowego, podziemnego lub nadziemnego. Wielkości charakterystyczne hydrantu należy umieszczać na znaku dodatkowym.

więcej»
- - - - - - pn - - pn 11.04 zł
BB 014 Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo
Zastosowanie: do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 015 Zawór hydrantowy Zawór hydrantowy
więcej»
- - fptns - fptns - - fptns ptns - 1.42 zł
BB 020 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
(znak według normy PN-EN 81-73)

więcej»
- - fptns - fptns - - fptns - - 1.42 zł
BB 021 Nie używać dźwigu w przypadku pożaru Nie używać dźwigu w przypadku pożaru
 (znak według normy PN-EN 81-73)

więcej»
- fptns - fptns - fptns - - - - 1.04 zł
BB 022 Dźwig dla straży pożarnej Dźwig dla straży pożarnej
 (znak według normy PN-EN 81-72) Zastosowanie: Znak w formacie A1 2 x 2 cm umieszczany na panelu dyspozycji w kabinie dźwigu Znak w formacie B1 10 x 10 cm umieszczany na przystankach dźwigu

więcej»
fns fptns - - - - - - - - 0.90 zł

Instrukcje przeciwpożarowe

Legenda
 • Formaty (cm):
 • DN - 24,5 X 35
 • EK - 35 X 49
 • Podłoża:
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • c - płyta cienka PCV - 0,5 mm
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
Indeks NazwaFormatyCena od 
DNEK  
DB 001 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
więcej»
pcn - 5.61 zł
DB 002 General fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ( wersja angielska ) General fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ( wersja angielska )
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 003 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
więcej»
pcn - 5.61 zł
DB 004 Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 005 Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 006 Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 007 Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 008 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 009 Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 010 Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi
więcej»
cn - 5.61 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
DNEK  
DB 011 Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 012 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 013 Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni (malarni) Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni (malarni)
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 014 Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 015 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 016 Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 017 Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 018 Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 019 Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 020 Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego
więcej»
cn - 5.61 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
DNEK  
DB 021 Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 022 Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 023 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka itp. Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka itp.
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 024 Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju
więcej»
- pn 25.70 zł
DB 025 Instrukcja przeciwpożarowa w magazynach zagrożonych wybuchem Instrukcja przeciwpożarowa w magazynach zagrożonych wybuchem
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 026 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 027 Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 028 Instrukcja przeciwpożarowa na budowie Instrukcja przeciwpożarowa na budowie
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 029 Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw gazu płynnego Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw gazu płynnego
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 030 Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
więcej»
cn - 5.61 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
DNEK  
DB 031 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń hotelowych Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń hotelowych
więcej»
cn - 5.61 zł
DB 050 Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym
więcej»
cn - 5.61 zł

Tabliczki telefonów alarmowych

Legenda
 • Formaty (cm):
 • A5 - 4,5 X 4,5
 • BU - 14,8 X 21
 • DJ - 21 X 29,7
 • -- - INNY
 • Podłoża:
 • f - folia
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • - - inny
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
 • s - fotoluminescencyjny
 • - - inny
Indeks NazwaFormatyCena od 
A5BUDJ--  
DA 001 Tabliczka telefonów alarmowych Tabliczka telefonów alarmowych
więcej»
- fpn - - 3.69 zł
DA 003 Tabliczka telefonów alarmowych Tabliczka telefonów alarmowych
więcej»
- fpn - - 3.69 zł
DA 004 Nalepka na telefon Nalepka na telefon
więcej»
fn - - - 1.26 zł
DA 005 Nalepka na telefon Nalepka na telefon
więcej»
fns - - - 1.26 zł
DA 006 Tabliczka policyjnych telefonów zaufania Tabliczka policyjnych telefonów zaufania
więcej»
- - fpn - 4.99 zł
DA 999 Zamów własny wzór Zamów własny wzór
dowolny format / dowolne podłoże / dowolna grafika / dowolny rodzaj – skorzystaj z formularza, lub skontaktuj się z nami: office@znaki-tdc.com

więcej»
- - - -- informacja

Nalepki na gaśnice

Legenda
 • Formaty (cm):
 • BN - 11,7 X 17
 • Podłoża:
 • k - papier samoprzylepny
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
Indeks NazwaFormatyCena od 
BN  
CA 001 Gaśnica .....kg proszku gaśniczego ABC - ogólna nalepka na gaśnice Gaśnica .....kg proszku gaśniczego ABC - ogólna nalepka na gaśnice
więcej»
kn 3.23 zł
CA 002 Gaśnica .....kg proszku gaśniczego BC  - ogólna nalepka na gaśnice Gaśnica .....kg proszku gaśniczego BC - ogólna nalepka na gaśnice
więcej»
kn 3.23 zł
CA 003 Gaśnica  1 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 1 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 004 Gaśnica  2 kg proszku gaśniczego ABC Gaśnica 2 kg proszku gaśniczego ABC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 005 Gaśnica  2 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 2 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 006 Gaśnica  6 kg proszku gaśniczego ABC Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego ABC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 007 Gaśnica  6 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 008 Gaśnica  6 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 009 Gaśnica  6 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 6 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 010 Gaśnica  9 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 9 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
BN  
CA 011 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego ABC Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego ABC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 012 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 013 Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC Gaśnica 12 kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 014 Gaśnica  2 kg skroplonego CO2 BC Gaśnica 2 kg skroplonego CO2 BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 015 Gaśnica  5 kg skroplonego CO2 BC Gaśnica 5 kg skroplonego CO2 BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 016 Gaśnica  6 kg skroplonego CO2 BC Gaśnica 6 kg skroplonego CO2 BC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 017 Gaśnica  9 dm3 roztworu gaśniczego AB Gaśnica 9 dm3 roztworu gaśniczego AB
więcej»
kn 3.23 zł
CA 018 Gaśnica .....kg proszku gaśniczego ABC Gaśnica .....kg proszku gaśniczego ABC
więcej»
kn 3.23 zł
CA 019 Gaśnica .....kg proszku gaśniczego BC Gaśnica .....kg proszku gaśniczego BC
więcej»
kn 3.23 zł

Nalepki na gaśnice uzupełniające

Legenda
 • Formaty (cm):
 • AQ - 5,7 X 8,5
 • Podłoża:
 • k - papier samoprzylepny
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
Indeks NazwaFormatyCena od 
AQ  
CB 015 Kontrolka na gaśnice Kontrolka na gaśnice
więcej»
kn 1.33 zł

Znaki ochrony przeciwpożarowej - uzupełniające

Legenda
 • Formaty (cm):
 • B1 - 10 X 10
 • BB - 10 X 14,8
 • BL - 10,5 X 29,7
 • BR - 14 X 36
 • C1 - 15 X 15
 • CB - 15 X 22,2
 • D1 - 20 X 20
 • DA - 20 X 25
 • DB - 20 X 29,6
 • DC - 20 X 30
 • DL - 23 X 40
 • EC - 30 X 60
 • EL - 35 X 51,8
 • EO - 36 X 92,5
 • -- - INNY
 • Podłoża:
 • f - folia
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • t - SYSTEM TD ®
 • - - inny
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
 • s - fotoluminescencyjny
 • - - inny
Indeks NazwaFormatyCena od 
B1BBBLBRC1CBD1DADBDCDLECELEO--  
BC 002 Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny
więcej»
- fpn - - - fpn - - fpn - - - pn - - 1.42 zł
BC 003 Materiały utleniające Materiały utleniające
więcej»
- fpn - - - fpn - - fpn - - - pn - - 1.42 zł
BC 004 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe
więcej»
- fpn - - - fpn - - fpn - - - pn - - 1.42 zł
BC 005 Sprzęt gaśniczy Sprzęt gaśniczy
więcej»
- fptns - - - fptns - - fptns - - - ptns - - 1.42 zł
BC 006 Sprzęt przeciwpożarowy Sprzęt przeciwpożarowy
więcej»
- fptns - - - fptns - - fptns - - - ptns - - 1.42 zł
BC 007 Wyłącznik prądu Wyłącznik prądu
więcej»
- fptns - - - fptns - - - - - - - - - 1.42 zł
BC 008 Główny wyłącznik prądu Główny wyłącznik prądu
więcej»
- fptns - - - fptns - - - - - - - - - 1.42 zł
BC 009 Tablica rozdzielcza Tablica rozdzielcza
więcej»
- fptns - - - fptns - - - - - - - - - 1.42 zł
BC 010 Główna tablica rozdzielcza Główna tablica rozdzielcza
więcej»
- fptns - - - fptns - - - - - - - - - 1.42 zł
BC 018 Nawodniony pion gaśniczy Nawodniony pion gaśniczy
więcej»
- fptns - - - fptns - - fptns - - - ptns - - 1.42 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
B1BBBLBRC1CBD1DADBDCDLECELEO--  
BC 019 Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym
więcej»
- fptns - - - fptns - - fptns - - - ptns - - 1.42 zł
BC 100 Zamykać drzwi przeciwpożarowe Zamykać drzwi przeciwpożarowe
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 101 Ppoż. zbiornik wodny ... m3 Ppoż. zbiornik wodny ... m3
więcej»
- - - - - - - - - - pn - - - - 16.26 zł
BC 104 Ppoż. zbiornik wodny ...... m3, głębokość zbiornika ... m Ppoż. zbiornik wodny ...... m3, głębokość zbiornika ... m
więcej»
- - - - - - - pn - - - - - - - 8.93 zł
BC 105 Punkt czerpania wody dla celów ppoż. Punkt czerpania wody dla celów ppoż.
więcej»
- - - - - - - pn - - - - - - - 8.93 zł
BC 106 Przeciwpożarowy zbiornik wodny Przeciwpożarowy zbiornik wodny
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 107 Klapa dymowa Klapa dymowa
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 108 Piasek gaśniczy Piasek gaśniczy
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 109 Droga pożarowa Droga pożarowa
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 110 Droga pożarowa, nie zastawiać Droga pożarowa, nie zastawiać
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
B1BBBLBRC1CBD1DADBDCDLECELEO--  
BC 111 Brama pożarowa Brama pożarowa
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 112 Brama pożarowa-parkowanie zabronione Brama pożarowa-parkowanie zabronione
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 113 Punkt czerpania wody Punkt czerpania wody
więcej»
- - - pn - - - - - - - - - pn - 8.88 zł
BC 200 Fotoluminescencyjna plansza naścienna oświetlająca gaśnicę Fotoluminescencyjna plansza naścienna oświetlająca gaśnicę
więcej»
- - - - - - - - - - - ps - - - 49.66 zł

Znaki ochrony przeciwpożarowej - uzupełniające, nieświecące

Legenda
 • Formaty (cm):
 • B1 - 10 X 10
 • BR - 14 X 36
 • C1 - 15 X 15
 • CI - 15 X 50
 • D1 - 20 X 20
 • EO - 36 X 92,5
 • Podłoża:
 • f - folia
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
Indeks NazwaFormatyCena od 
B1BRC1CID1EO  
BC 114 Do punktu czerpania wody Do punktu czerpania wody
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 115L Do punktu czerpania wody Do punktu czerpania wody
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 115P Do punktu czerpania wody Do punktu czerpania wody
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 116L Do zbiornika ppoż. Do zbiornika ppoż.
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 116P Do zbiornika ppoż. Do zbiornika ppoż.
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 117 Gaśnica Gaśnica
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 118 Hydrant Hydrant
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 119 Syrena pożarowa Syrena pożarowa
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 120 Wyjście na dach Wyjście na dach
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 121 Sprzęt gaśniczy Sprzęt gaśniczy
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
B1BRC1CID1EO  
BC 122L Do sprzętu przeciwpożarowego Do sprzętu przeciwpożarowego
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 122P Do sprzętu przeciwpożarowego Do sprzętu przeciwpożarowego
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 123 Kierunek drogi Kierunek drogi
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 124L Do głównego wyłącznika prądu Do głównego wyłącznika prądu
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 124P Do głównego wyłącznika prądu Do głównego wyłącznika prądu
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 125L Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia) Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia)
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 125P Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia) Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia)
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 126 Stanowisko gaśnicze pianowe Stanowisko gaśnicze pianowe
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 127 Remiza Remiza
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 128 Nie zastawiaj sprzętu przeciwpożarowego Nie zastawiaj sprzętu przeciwpożarowego
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
Indeks NazwaFormatyCena od 
B1BRC1CID1EO  
BC 129 Punkt przyjęcia sił i środków Punkt przyjęcia sił i środków
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 130 Klapa przeciwpożarowa Klapa przeciwpożarowa
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 131L Do pożaru Do pożaru
więcej»
- - - pn - - 13.26 zł
BC 131P Do pożaru Do pożaru
więcej»
- - - pn - - 13.26 zł
BC 132 Gaśnica Gaśnica
więcej»
- - pn - - - 4.08 zł
BC 133 Nie zastawiać Nie zastawiać
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 134 Koc gaśniczy Koc gaśniczy
więcej»
- pn - - - pn 8.88 zł
BC 500 Rewers znaków przeciwpożarowych Rewers znaków przeciwpożarowych
więcej»
fn - fn - fn - 1.04 zł

Wykazy oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony ppoż. wraz z objaśnieniami

Legenda
 • Formaty (cm):
 • DO - 25 X 35
 • DT - 29,7 X 42
 • HB - 65 X 92
 • -- - INNY
 • Podłoża:
 • p - płyta sztywna PCV - 1 mm
 • - - inny
 • Rodzaje:
 • n - nieświecące
 • - - inny
Indeks NazwaFormatyCena od 
DODTHB--  
DC 001 Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ppoż. 1 Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ppoż. 1
więcej»
pn - pn - 25.89 zł
DC 002 Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ppoż. 2 Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ppoż. 2
więcej»
- pn - - 30.68 zł
DC 999 Zamów własny wzór Zamów własny wzór
dowolny format / dowolne podłoże / dowolna grafika / dowolny rodzaj – skorzystaj z formularza, lub skontaktuj się z nami: office@znaki-tdc.com

więcej»
- - - -- informacja
Dodawanie do koszyka

Format:
Podłoże:
Rodzaj:
Ilość:
Cena netto: 
VAT: 
Dodano do koszyka: