Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa

Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa

24 kwietnia 2018

Zgodnie z prawem znaki bezpieczeństwa muszą znajdować się nie tylko w miejscach pracy i na stanowiskach pracy, ale także we wszystkich miejscach użyteczności publicznej, np. w biurach czy placówkach służby zdrowia. Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa regulowane są w Polsce przez Polskie Normy, które oparte zostały m.in. na dyrektywach unijnych i międzynarodowych normach ISO.

Znaki bezpieczeństwa utworzone są przez kombinację barw, kształtów geometrycznych oraz symboli graficznych i/lub przekazu słownego. Ich zadaniem jest przekazywanie określonych informacji, np. dotyczących zagrożenia lub związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w danym miejscu. Piktogramy są tworzone tak, aby ich przekaz łatwy był do odczytania – nawet dla osób, które nie znają przepisów i zasad oznakowania BHP. Jakie barwy i kształty znaków bezpieczeństwa można wyróżnić?

Znaki barwy czerwonej

Okrągłe znaki, utrzymane w kolorystyce czerwonej, są znakami zakazu, np. zakaz przejścia, zakaz gaszenia wodą czy zakaz fotografowania.

Kolor czerwony stosowany jest również do znaków ochrony przeciwpożarowej, np. do oznaczania miejsca, w którym znajduje się sprzęt gaśniczy lub urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego.

Barwy i kształty znaków bezpieczeństwa – znaki barwy niebieskiej

Znaki okrągłe z niebieskim wypełnieniem to znaki nakazu. Takie znaki BHP informują o obowiązku stosowania środków konkretnych ostrożności lub środków ochrony indywidualnej, np. nakaz stosowania ochrony słuchu, nakaz stosowania ochrony stóp, nakaz stosowania poręczy

Znaki barwy żółtej

Trójkątny kształt znaku, utrzymanego w barwie żółtej, oznacza znak ostrzegawczy. Ten rodzaj wskazuje i oznacza niebezpieczeństwa różnego rodzaju, np. ostrzeżenie przed złym psem, ostrzeżenie przed materiałami toksycznymi, ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni.

Znaki barwy zielonej

Kwadratowe lub prostokątne znaki barwy zielonej to znaki informacyjne, np. pierwsza pomoc medyczna, telefon awaryjny, zatrzymanie awaryjne.

Również znaki ewakuacyjne oraz niektóre znaki ochrony przeciwpożarowej, związane z środkami ewakuacji, są koloru zielonego, np. wyjście ewakuacyjne, wyjście ewakuacyjne (lewostronne), stłuc, aby otworzyć.

Udostępnij: