Koce gaśnicze

Koce gaśnicze

15 stycznia 2020

Koce gaśnicze to podręczny sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów i tłumienia ognia w zarodku. Jak stosować koc gaśniczy i czy jest to obowiązkowy sprzęt ppoż?

Koce gaśnicze – charakterystyka

Z czego wykonane są koce gaśnicze? Koc gaśniczy – temperatura

Koce gaśnicze wykonuje się z włókna szklanego (koc gaśniczy szklany) – tkanina musi być trudnopalna i trudno zapalna, odporna na temperatury do 450°C. Jest to przenośny sprzęt ppoż służący do gaszenia ognia powierzchniowego, również do gaszenia człowieka. Można nimi gasić różnego rodzaju pożary, przy czym najlepiej, jeśli ilość materiału nie jest większa niż rozmiar koca, a gaszona powierzchnia to przestrzeń płaska.

Koc gaśniczy powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1869:1999 (Koce gaśnicze) i posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Standardowy wymiary koców to 1500 x 2000 mm, ale dopuszczalne są również koce gaśnicze szklane o wymiarach 1400 x 1800 mm.

Gaszenie pożaru za pomocą koca gaśniczego

Do czego służy koc gaśniczy?

Koce gaśnicze służą do gaszenia punktowych ognisk. Chcąc ugasić pożar kocem gaśniczym, należy szczelnie przykryć i docisnąć koc do podłoża wokół płonącego przedmiotu. W ten sposób odcina się dostęp tlenu do płonącego materiału, w konsekwencji czego ogień gaśnie i obniża się temperatura. Podczas gaszenia należy osłonić dłonie i własne ciało przed wysoką temperaturą, którą emituje palący się przedmiot.

Koc gaśniczy – zastosowanie

Koce mogą być również wykorzystywane jako zasłony przed wysoką temperaturą – w tym również na stanowiskach spawalniczych. Materia, z którego wykonuje się koce gaśnicze wykazuje odporność na odpryski i nie przepala się od drobnych odprysków. 

Koce gaśnicze a przegląd

Koce gaśnicze, tak jak inny podręczny sprzęt gaśniczy, muszą regularnie przechodzić przeglądy techniczne – co 12 miesięcy. Serwis taki polega na oględzinach pod względem przepalenia, przedziurawienia czy innych zniszczeń. Koce służą do wielokrotnego użytku – do momentu zniszczenia. Przeglądu może dokonać zakład serwisowy ppoż, serwis gaśnic lub osoby z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem oraz dostępem do wymaganych narządzi, informacji, instrukcji i wiedzy o procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonywania konserwacji i napraw. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Czy koce gaśnicze są obowiązkowe?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową, m.in. poprzez wyposażenie tegoż budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt gaśniczy odbywa się na podstawie analizy zagrożenia pożarem. Koce gaśnicze nie należą do obowiązkowego wyposażenia, o ile nie wynika to z zaleceń po przeprowadzeniu analizy zagrożenia pożarowego.

Koce gaśnicze na stacjach paliw

Koce gaśnicze – obowiązek

Koce gaśnicze powinny znajdować się na wyposażeniu stacji paliw płynnych – mówi o tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje pali płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i ich usytuowania. Rozporządzenie dokładnie określa typ sprzętu i jego ilość w takich miejscach. Zgodnie z zapisami na stacjach paliw powinny znajdować się trzy koce gaśnicze, a oprócz tego dwie gaśnice przewoźne, po 25 kg każda, oraz dwie gaśnice proszkowe przenośne, po 6 kg każda.

Koc gaśniczy – gdzie kupić?

Koc gaśniczy w rolce można kupić np. w sklepach ze sprzętem ppoż. Zarówno koce, jak i inny sprzęt (np. gaśnice, urządzenia gaśnicze, szafki na gaśnice czy hydranty przeciwpożarowe) znajdziesz w ofercie sklepu Znakowo.pl.

Udostępnij: