Ochrona przed hałasem w miejscu pracy

Ochrona przed hałasem w miejscu pracy

11 czerwca 2018

Dźwięki o zbyt nadmiernym natężeniu, nieprzyjemne, dokuczliwe i uciążliwe – hałas stanowi poważne zagrożenie w miejscu pracy. Może prowadzić do trwałych ubytków słuchu, działa również jako stresor i negatywnie oddziałuje na układ nerwowy. Ochrona przed hałasem w miejscu pracy jest jednym z obowiązków, jaki spoczywa na pracodawcach. Jak więc chronić słuch pracowników?

Środki ochrony słuchu – rozwiązania techniczne i organizacyjne

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami, które związane są z narażeniem na hałas, w szczególności przez zastosowanie:

  • Procesów technologicznych, niepowodujących nadmiernego hałasu.
  • Maszyn i innych urządzeń technicznych, powodujących możliwie najmniejszy hałas (nieprzekraczający dopuszczalnych wartości).
  • Rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy.

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i Polskie Normy.

Ochrona przed hałasem w miejscu pracy – inne środki

Jeżeli zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjnych nie są wystarczające, a poziom hałasu w dalszym ciągu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca musi zapewnić:

  • Ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, które mają na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas.
  • Zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników.
  • Ograniczenie czasu ekspozycji na hałas (w tym stosowani przerw w pracy).
  • Oznakowanie stref zagrożonych hałasem oraz, jeśli jest to uzasadnione ze względu na stopień zagrożenia i możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref poprzez ich odgrodzenie.

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia pracowników, którzy przy pracy narażeni są na nadmierną ekspozycję na hałas, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Udostępnij: