Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

Użytkowniku, zapraszamy do zapoznania się z zasadami gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych w ramach naszej Polityki Prywatności.

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego znakowo.pl są przetwarzane przez firmę NKTF właściciela sklepu znakowo.pl z siedzibą w Gdańsku przy Al. Rzeczypospolitej 4/37, 80-369 Gdańsk, NIP: 581-177-80-03, , która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

Udostępnione nam przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji Twoich zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego znakowo.pl;
 3. rozpatrywania złożonych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w wyniku odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru;

Przekazanie nam danych osobowych jest działaniem dobrowolnym. Jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może być równoznaczny z uniemożliwieniem świadczenia Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Ciebie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego znakowo.pl

Powierzając nam swoje dane osobowe, masz prawo zażądać ich aktualizacji lub usunięcia. Dane osobowe, które podałeś podczas zakładania konta Klienta, możesz samodzielnie poprawiać i uzupełniać (logując się do panelu Klienta, zakładka „Twoje konto”). Jeżeli chcesz usunąć całe konto Klienta, wystarczy wysłać do nas prośbę na adres e-mail: biuro@znakowo.pl z adresu poczty elektronicznej, pod którym jesteś zarejestrowany na stronie znakowo.pl.

II. Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma NKTF właściciel sklepu znakowo.pl zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom elektronicznym i organizacyjnym, których celem jest ochrona przed bezprawnym przetwarzaniem danych, ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Oprócz tego NKTF właściciel sklepu znakowo.pl dba o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych oraz pozyskiwanie ich wyłącznie do określonych celów nieprzetwarzanie dalej w sposób niezgodny z celami. Ponadto przykładamy wagę do tego, by pozyskiwane dane osobowe były adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne oraz bezpiecznie przechowywane i nieprzechowywane dłużej niż to konieczne. Podane przez Klientów dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem zastrzeżenia udostępniania i nietransferowanie bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Aby bezpiecznie korzystać ze sklepu internetowego znakowo.pl zalecamy:

 1. użyć rzeczywistego adresu e-mail jako loginu i minimum 8-znakowowego hasła do konta Klienta, składającego się z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie;
 2. wylogować się z konta Klienta po zakończonych zakupach. Samo zamknięcie okna przeglądarki jest równoznaczne z wylogowaniem się.
 3. utrzymywać login i hasło do konta Klienta w tajemnicy oraz nie przekazywać tych danych osobom trzecim.
 4. korzystać z aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych;
 5. korzystać ze strony i sklepu internetowego znakowo.pl za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego znakowo.pl na obcym komputerze, zaleca się nie zapamiętywać wpisywanych danych i czyścić historię przeglądanych stron.
III. Informacje techniczne

Pliki cookie

Korzystając ze sklepu internetowego znakowo.pl na Twoim urządzeniu (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są pliki cookie, zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego znakowo.pl. Zapisanie tych plików na urządzeniu może skutkować m.in. zapamiętaniem danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętaniem towarów dodanych przez Ciebie do koszyka czy dostosowaniem treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie umożliwiają sklepowi internetowemu znakowo.pl pozyskiwanie danych statystycznych, co przyczynia się do możliwości rozwoju sklepu zgodnie z potrzebami Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych, po których możemy zidentyfikować Twoją tożsamość. Nie są także w żaden sposób szkodliwe dla używanego przez Ciebie urządzenia i nie wpływają na jego ustawienia oraz ustawienia zainstalowanego oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Podczas korzystania ze sklepu internetowego znakowo.pl wykorzystujemy dwa rodzaje plików: stałe i sesyjne. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub aż do ich usunięcia przez Ciebie. Pliki sesyjne są przechowywane w urządzeniu tylko do czasu wylogowania się ze sklepu internetowego znakowo.pl, opuszczenia sklepu internetowego znakowo.pl lub zamknięcia przeglądarki.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. Pliki niezbędne do działania sklepu znakowo.pl – pliki służące do prawidłowego działania sklepu internetowego znakowo.pl, w tym logowania, nawigowania i dokonywania zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze sklepu znakowo.pl nie jest możliwe;
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego znakowo.pl.
 3. Pliki statystyczne umożliwiające zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu internetowego znakowo.pl;
 4. Pliki funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i potrzeb. Dzięki tym plikom nie musisz każdorazowo wpisywać login lub hasło. Dodatkowo zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.
 5. Pliki reklamowe umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez sklep internetowy znakowo.pl lub przez współpracujące z nim podmioty świadczące usługi reklamowe. Dzięki temu może zostać Ci wyświetlona reklama dostosowana do Twoich zainteresowań.
 6. Pliki społecznościowe umożliwiające integrację serwisów społecznościowych ze sklepem internetowym znakowo.pl

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

IV. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej