Apteczka w zakładzie pracy
Przepisy, ustawy

Apteczka w zakładzie pracy

Apteczka w zakładzie pracy powinna znajdować się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu. Obowiązek posiadania apteczki w miejscu pracy wynika z kodeksu pracy oraz zapisów Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz