Wyposażenie apteczki samochodowej
Przepisy, ustawy

Wyposażenie apteczki samochodowej

Wyposażenie apteczki samochodowej – co powinna zawierać apteczka samochodowa? Warto pamiętać, że dzięki odpowiednio wyposażonej apteczce łatwiej udzielić pomocy ofierze wypadku, ratując jej zdrowie lub życie. Zobacz
Punkty pierwszej pomocy
Przepisy, ustawy

Punkty pierwszej pomocy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu niebezpieczeństw w miejscu pracy, a także zapewnienie, w razie wypadku, odpowiednich środków, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki stanowią podstawę systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy. Zobacz
Normy DIN
Przepisy, ustawy

Normy DIN

Jak prawidłowo wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy? Polskie przepisy nie regulują tej kwestii, ale przy kompletowaniu składu apteczki warto znać normy DIN. Stosowanie tych norm nie jest obowiązkowe, ale nie ma też formalnych przeszkód, żeby wyposażyć apteczkę zgodnie z nimi. Zobacz
Apteczka – podstawy BHP
Przepisy, ustawy

Apteczka – podstawy BHP

Apteczka pierwszej pomocy jest znana już małym dzieciom, które w domu i w szkole uczą się jej odpowiedniego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Ten pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy powinien być wyraźnie oznakowany. Zobacz