Normy DIN
Przepisy, ustawy

Normy DIN

Jak prawidłowo wyposażyć apteczkę pierwszej pomocy? Polskie przepisy nie regulują tej kwestii, ale przy kompletowaniu składu apteczki warto znać normy DIN. Stosowanie tych norm nie jest obowiązkowe, ale nie ma też formalnych przeszkód, żeby wyposażyć apteczkę zgodnie z nimi. Zobacz