Strefa zamieszkania – o czym informuje znak D-40?
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Strefa zamieszkania – o czym informuje znak D-40?

Strefa zamieszkania to obszar, który ma przede wszystkim służyć i zapewnić bezpieczeństwo osobom, które się po nim poruszają. Dla strefy charakterystyczny jest brak przejść dla pieszych (pieszy ma prawo swobodnie poruszać się po całym obszarze i zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdem) oraz częste występowanie progów oraz innych urządzeń wymuszających ograniczenie prędkości. Zobacz