Wysokość znaków drogowych – zasady ustawiania
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wysokość znaków drogowych – zasady ustawiania

Wysokość umieszczania znaków powinna być dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych rzeczy, jaka powinna być przy tym uwzględniona jest ruch pieszych. W ich przypadku znak umieszczony zbyt nisko może stanowić bardzo istotną przeszkodę. Na jakiej wysokości wieszać znaki drogowe? Zobacz
Światła ostrzegawcze – oznakowanie robót
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Światła ostrzegawcze – oznakowanie robót

Zmiana organizacji ruchu, wymuszona przez roboty prowadzone w pasie drogowym, musi być, przez wzgląd na bezpieczeństwo, odpowiednio oznaczona. Światła ostrzegawcze pomagają zorientować się kierującym, jakie przeszkody występują na drodze. Co jeszcze warto wiedzieć o światłach ostrzegawczych? Światła ostrzegawcze – zastosowanie Światła ostrzegawcze stosuje się do wyznaczania granicy obszaru prowadzonych robót w pasie drogowym w warunkach niedostatecznej widoczności. Ich zadaniem jest ostrzeganie kierujących pojazdami o występujących przeszkodach na drodze. Zobacz
Osłony przeciwolśnieniowe U-19
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Osłony przeciwolśnieniowe U-19

Osłony przeciwolśnieniowe stosuje się, aby zapobiec oślepianiu przez pojazdy nadjeżdżające z przeciwka na drogach dwujezdniowych, np. autostradach, lub drogach równoległych. Jakie są rodzaje osłon? Jakie powinny spełniać wymagania i gdzie powinny być ustawiane? Zobacz
Ogrodzenia U-12
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ogrodzenia U-12

Ogrodzenia U-12 stosuje się w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni. Uniemożliwiają one przekraczanie pieszym jezdni w miejscach niedozwolonych,  a także skanalizowanie ruchu pieszych. Wyróżniamy dwa typy ogrodzeń U-12 - segmentowe i łańcuchowe. Zobacz
Tablice prowadzące na zakrętach
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Tablice prowadzące na zakrętach

Tablice prowadzące to urządzenia BRD stosowane w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy. Ustawiane są m.in. na niebezpiecznych łukach poziomych, które wymagają znacznego ograniczenia prędkości. Na jakich zasadach umieszcza się tablice prowadzące na zakrętach? Zobacz
Pachołki drogowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Pachołki drogowe

Pachołki drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które wykorzystywane są do wyznaczania robót w pasie drogowym(np. do oznaczania świeżo malowanych znaków poziomych lub miejsc niebezpiecznych). Jakie są rodzaje pachołków i gdzie znajdują one zastosowanie? Zobacz
Znaki uzupełniające – znaki drogowe, cz. VII
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Znaki uzupełniające – znaki drogowe, cz. VII

Znaki uzupełniające stosowane są, aby podać uczestnikom ruchu dodatkowe informacje, które m.in. ułatwiają orientację w terenie, mówią o sposobie poruszania się po drodze lub uprzedzają o zakazach czy niebezpieczeństwach, mogących wystąpić na skrzyżowaniu. Niektóre z tych znaków nie występują samodzielnie – stanowią uzupełnienie innych znaków. Większość znaków uzupełniających ma kształt prostokąta z granatowy, tłem i białymi napisami i piktogramami (oprócz znaków F-8, F-9, F-21, F-22). Zobacz