Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne
Przepisy, ustawy

Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które je wykonują. Przepisy, związane z bezpieczeństwem przy tego rodzaju pracach, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
Środki ochrony głowy
Przepisy, ustawy

Środki ochrony głowy

Kiedy należy stosować środki ochrony głowy? Szczegółową listę zajęć, podczas których konieczne jest używanie hełmów ochronnych lub nakryć głowy, znaleźć można w Rozporządzeniu Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zobacz
Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców
Przepisy, ustawy

Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców

Dyrektywa 92/58/EWG wprowadza nie tylko jeden, znormalizowany system znaków bezpieczeństwa, obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dokument określa również minimalne wymagania dla tych znaków (np. wzory czy zasady stosowania) oraz wskazuje na obowiązki pracodawców, np. w kwestii wdrożenia oznakowania czy poinformowania pracowników o systemie znaków. Zobacz
Zagrożenia mechaniczne w pracy
Odzież ochronna i BHP

Zagrożenia mechaniczne w pracy

Według statystyk większość wypadków przy pracy spowodowanych jest przez czynniki mechaniczne (w tym uderzenia, upadki, zderzenia z ostrymi przedmiotami). Zagrożenia mechaniczne w pracy mogą stwarzać różnego rodzaju urządzenia, narzędzia i maszyny, ale mogą również być konsekwencją nieostrożności pracownika lub niestosowania się do znaków i obowiązujących przepisów BHP. Zobacz
Instrukcje BHP
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Instrukcje BHP

Prawo zobowiązuje pracodawców do zapewnienia wszystkim zatrudnionym osobom odpowiednich, to znaczy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z podstawowych elementów wpływających bezpieczeństwo są przepisy BHP. Rolą pracodawcy jest zaznajomienie pracowników z przepisami, służą temu m.in. odpowiednie szkolenia oraz instrukcje BHP. Instrukcje są niezbędnym elementem wyposażenia w każdym miejscu pracy. Zobacz