Punkty pierwszej pomocy
Przepisy, ustawy

Punkty pierwszej pomocy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu niebezpieczeństw w miejscu pracy, a także zapewnienie, w razie wypadku, odpowiednich środków, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy. Punkty pierwszej pomocy oraz apteczki stanowią podstawę systemu pierwszej pomocy w zakładach pracy. Zobacz
Apteczka w zakładzie pracy
Przepisy, ustawy

Apteczka w zakładzie pracy

Apteczka w zakładzie pracy powinna znajdować się w widocznym, ogólnodostępnym miejscu. Obowiązek posiadania apteczki w miejscu pracy wynika z kodeksu pracy oraz zapisów Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
BHP na terenie zakładu pracy
Przepisy, ustawy

BHP na terenie zakładu pracy

BHP na terenie zakładu pracy – w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 znaleźć można wytyczne dotyczące m.in. oświetleń i urządzeń elektrycznych oraz ilości wody, przeznaczonej do różnych celów, jaką jest zobowiązany zapewnić pracodawca. Zobacz