Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe
Przepisy, ustawy

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia kilka grup prac szczególnie niebezpiecznych. Jedna z nich to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części. Co mówią przepisy na temat tego rodzaju prac? Zobacz
Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne
Przepisy, ustawy

Prace szczególnie niebezpieczne – przepisy ogólne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które charakteryzują się występowaniem zwiększonych zagrożeń dla zdrowia i życia osób, które je wykonują. Przepisy, związane z bezpieczeństwem przy tego rodzaju pracach, znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobacz
Pomieszczenia pracy
Przepisy, ustawy

Pomieszczenia pracy

Pomieszczenia pracy powinny spełniać szereg wymogów, dotyczących m.in. bezpieczeństwa pracowników, oświetlenia, ogrzewania i wentylacji czy ich kubatury. Co konkretnie mówią przepisy na temat pomieszczeń pracy? Zobacz
Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)
Przepisy, ustawy

Znaki BHP w miejscu pracy (norma PN-93/N-01256/03)

Bezpieczeństwo i higiena pracy – ten termin znamy chyba wszyscy. Najczęściej kojarzymy go z obligatoryjnymi szkoleniami, nie zawsze prowadzonymi w sposób ciekawy, które musimy co jakiś czas przechodzić w miejscach pracy. Niestety, dla większości osób jest to przykra konieczność „do odbębnienia”. Niesłusznie – nie zdajemy sobie sprawy, że przepisy oraz znaki BHP istnieją po to, aby chronić nasze zdrowie i życie. Zobacz