Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki
Przepisy BHP Przepisy, ustawy

Zespół powypadkowy – zadania i obowiązki

Według danych GUS w 2018 roku zgłoszono 84304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy. Wypadki przy pracy klasyfikuje się m.in. wg wydarzeń je powodujących, przyczyn, czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku, a także umiejscowienia urazu. Kto tworzy zespół powypadkowy i jakie są zadania takiego zespołu? Zobacz
BHP przy pracach w zbiornikach
Przepisy, ustawy

BHP przy pracach w zbiornikach

Przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracownikami musi poinformować ich o zakresie pracy, jaką mają wykonać, rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić, niezbędnych ŚOI i środkach ochrony zbiorowej, sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na zewnątrz oraz o postępowaniu w razie zagrożenia. O jakich jeszcze zasadach BHP przy pracach w zbiornikach należy pamiętać? Zobacz
Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców
Przepisy, ustawy

Znaki bezpieczeństwa – obowiązki pracodawców

Dyrektywa 92/58/EWG wprowadza nie tylko jeden, znormalizowany system znaków bezpieczeństwa, obowiązujący we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dokument określa również minimalne wymagania dla tych znaków (np. wzory czy zasady stosowania) oraz wskazuje na obowiązki pracodawców, np. w kwestii wdrożenia oznakowania czy poinformowania pracowników o systemie znaków. Zobacz
Zagrożenia mechaniczne w środowisku pracy bez tajemnic
Odzież ochronna i BHP

Zagrożenia mechaniczne w środowisku pracy bez tajemnic

Według statystyk większość wypadków przy pracy spowodowanych jest przez czynniki mechaniczne (w tym uderzenia, upadki, zderzenia z ostrymi przedmiotami). Zagrożenia mechaniczne w pracy mogą stwarzać różnego rodzaju urządzenia, narzędzia i maszyny, ale mogą również być konsekwencją nieostrożności pracownika lub niestosowania się do znaków i obowiązujących przepisów BHP. Zobacz