Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji

Procedury certyfikacji ŚOI znaleźć można w unijnej dyrektywie 89/689/EWG. Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, w odróżnieniu od ŚOI o prostej konstrukcji, podlegają ocenie zgodności WE (producent musi wykazać, że określony wyrób oraz proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów prawnych). Czym charakteryzują się ŚOI o złożonej konstrukcji i do ochrony przed jakimi zagrożeniami są przeznaczone? Zobacz
Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji
Odzież ochronna i BHP

Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji

Środki ochrony indywidualnej podlegają certyfikacji. Oznacza to, że muszą spełnić określona wymagania, aby zostały dopuszczone do obrotu. Jednak procedury certyfikacji mogą się różnić w zależności od rodzaju i przeznaczenia danego ŚOI, np. środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji nie podlegają ocenie zgodności WE. Zobacz