Deklaracja zgodności produkcji WE
Przepisy, ustawy

Deklaracja zgodności produkcji WE

Deklaracja zgodności produkcji WE to dokument, który potwierdza, że dany wyrób zgodny jest z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. Co ważne, wyroby, podlegające ocenie zgodności, czyli m.in. środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, które nie posiadają deklaracji zgodności, nie mogą być wprowadzone do obrotu lub oddane do użytkowania na terenie UE. Co jeszcze warto wiedzieć o tym dokumencie? Zobacz