Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawców
Przepisy, ustawy

Środki ochrony indywidualnej – obowiązki pracodawców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie, które przewidziane jest do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie. Jakie obowiązki w kwestii środków ochrony indywidualnej nakłada na pracodawców Kodeks pracy? Zobacz