Środki ochrony układu oddechowego
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony układu oddechowego

Jeżeli w miejscu pracy występują czynniki niebezpieczne albo szkodliwe dla układu oddechowego, takie jak np. niedobór tlenu, pyły lub opary substancji drażniących, pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony układu oddechowego. Zależnie od rodzaju zagrożenia do ochrony stosuje się różnego rodzaju sprzęt. Przy jakich konkretnie czynnościach należy stosować środki ochrony układu oddechowego? Zobacz