Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników
Przepisy, ustawy

Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników

Wymagania związane z tym, jak powinna wyglądać organizacja stanowiska pracy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Zobacz
Zagrożenia w miejscu pracy
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Zagrożenia w miejscu pracy

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, np. poprzez zapewnienie odzieży ochronnej i roboczej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Aby podejmować właściwe działania prewencyjne, związane z ochroną zdrowia osób zatrudnionych, należy najpierw poznać potencjalne zagrożenia w miejscu pracy. Zobacz