BHP na terenie zakładu pracy
Przepisy, ustawy

BHP na terenie zakładu pracy

BHP na terenie zakładu pracy – w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 znaleźć można wytyczne dotyczące m.in. oświetleń i urządzeń elektrycznych oraz ilości wody, przeznaczonej do różnych celów, jaką jest zobowiązany zapewnić pracodawca. Zobacz