Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników
Przepisy, ustawy

Organizacja stanowisk pracy a bezpieczeństwo pracowników

Wymagania związane z tym, jak powinna wyglądać organizacja stanowiska pracy, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Zobacz