Zagrożenia w miejscu pracy
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Zagrożenia w miejscu pracy

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, np. poprzez zapewnienie odzieży ochronnej i roboczej oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Aby podejmować właściwe działania prewencyjne, związane z ochroną zdrowia osób zatrudnionych, należy najpierw poznać potencjalne zagrożenia w miejscu pracy. Zobacz