Fotoradary – nowe oznaczenia
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Fotoradary – nowe oznaczenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Zmianie ulec ma sposób, w jaki oznaczane są fotoradary. Dotychczasowy znak D-51 ma być zastąpiony znakami D-51a (początek strefy  objętej pomiarem średniej prędkości) i D-51b (koniec tej strefy). Zobacz