Procedury oceny typu WE
Przepisy, ustawy

Procedury oceny typu WE

Ocena zgodności typu WE wymagana jest dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Producent musi wykazać, że ŚOI, a także proces produkcji jest zgodny z wymaganiami norm zharmonizowanych i określonych przepisów prawnych. Procedury oceny typu WE opisane zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz