ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi
Odzież ochronna i BHP

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi

Oprócz podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dyrektywa 89/686/EWG określa również wymagania dodatkowe – właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń. W Dyrektywie znajdują się m.in. zapisy o tym, jakie wymagania powinny spełniać ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi. Zobacz
Wymagania dla różnych typów ŚOI
Przepisy, ustawy

Wymagania dla różnych typów ŚOI

Wymagania dla różnych typów ŚOI można znaleźć w Dyrektywie 89/686/EWG. Oprócz wymagań podstawowych dokument określa również wymagania dodatkowe, m.in. dla ŚOI do użytku w niezwykle niebezpiecznych sytuacjach, dla ŚOI wyposażonych w części składowe, które mogą być regulowane lub odłączane przez użytkownika, oraz dla ŚOI przeznaczonych do podłączania innych, zewnętrznych urządzeń uzupełniających. Zobacz