Ocena ryzyka zawodowego
Przepisy, ustawy

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, które związane są z wykonywaną pracą. Ocena ryzyka zawodowego powinna zaś zapobiegać szkodliwym skutkom takich zdarzeń. Polega ona na dokładnej weryfikacji miejsca pracy i ocenie, co może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pracowników. Ocena ryzyka zawodowego pozwala na wprowadzenie odpowiednich środków, które wyeliminują lub zminimalizują zagrożenia. Zobacz