Ryzyko zawodowe a przepisy BHP
Przepisy, ustawy

Ryzyko zawodowe a przepisy BHP

Według definicji ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą i powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Zobacz