Transport odpadów – nowe przepisy
Przepisy, ustawy

Transport odpadów – nowe przepisy

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, obowiązujące od 28 stycznia 2018 roku, określa nowe, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu oznakowania tych środków transportu. Warto przyjrzeć się, co w praktyce oznacza wejście w życie rozporządzenia i na jakich zasadach będzie odbywał się teraz transport odpadów. Zobacz