Ochrona przed hałasem w pracy a BHP
Odzież ochronna i BHP

Ochrona przed hałasem w pracy a BHP

Dźwięki o zbyt nadmiernym natężeniu, nieprzyjemne, dokuczliwe i uciążliwe – hałas stanowi poważne zagrożenie w miejscu pracy. Może prowadzić do trwałych ubytków słuchu, działa również jako stresor i negatywnie oddziałuje na układ nerwowy. Ochrona przed hałasem w miejscu pracy jest jednym z obowiązków, jaki spoczywa na pracodawcach. Jak więc chronić słuch pracowników? Zobacz