Obiekty budowlane na terenie zakładu pracy
Przepisy, ustawy

Obiekty budowlane na terenie zakładu pracy

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 budynki i inne obiekty budowlane na terenie zakładu pracy powinny być zbudowane i utrzymane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych. Zobacz