ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami
Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami

 ŚOI chroniące układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami i czynnikami zakaźnymi powinny być dobrane odpowiednio do rodzaju zagrożenia, które występuje w pracy. Chronią one przed skutkami niedotlenienia, a także przed możliwością uszkodzenia płuc, chorobami dróg oddechowych, zatruciami i alergiami. Jakie warunki powinny spełniać poszczególne środki ochrony układu oddechowego, aby dobrze spełniały swoją rolę? Zobacz
ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)
Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)

ŚOI chroniące przed zagrożeniami różnego rodzaju powinny spełniać szereg wymagań. Muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonane, tak by zapewnić jak najlepszą ochronę przed szkodliwymi czynnikami czy ewentualnymi urazami. Dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej chroniące przed urazami mechanicznymi i skutkami hałasu, określone zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz
Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu
Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu

Dodatkowe wymagania dla ŚOI różnego typu określa Dyrektywa 89/686/EWG. Jakie wymagania muszą spełniać ŚOI ulegające starzeniu, przewidziane do użytku w atmosferze zagrożonej wybuchem oraz do użytku w nagłych wypadkach lub do szybkiego zakładania lub zdejmowania? Zobacz
Dodatkowe wymagania dla ŚOI
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Dodatkowe wymagania dla ŚOI

Dyrektywa 89/686/EWG określa podstawowe wymagania, jakie powinny spełniać wszystkie środki ochrony indywidualnej, dopuszczone do obrotu w państwach UE. Oprócz tego w Dyrektywie znajdziemy również dodatkowe wymagania dla ŚOI, wspólne dla różnych klas lub typów środków ochrony indywidualnej. Zobacz
Procedury oceny typu WE
Przepisy, ustawy

Procedury oceny typu WE

Ocena zgodności typu WE wymagana jest dla środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Producent musi wykazać, że ŚOI, a także proces produkcji jest zgodny z wymaganiami norm zharmonizowanych i określonych przepisów prawnych. Procedury oceny typu WE opisane zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz
Ocena typu WE
Przepisy, ustawy

Ocena typu WE

Ocena typu WE Środki ochrony indywidualnej, które dopuszczone zostały do obrotu na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. Proces certyfikacji nie jest taki sam dla wszystkich rodzajów ŚOI – ocena typu WE nie dotyczy środków o prostej konstrukcji. Taka ocena konieczna jest w przypadku ŚOI o złożonej konstrukcji. Czym jest ocena typu WE i co warto wiedzieć na jej temat? Zobacz