Minimalne wymagania dla znaków akustycznych
Przepisy, ustawy

Minimalne wymagania dla znaków akustycznych

Różnego rodzaju znaki (ochrony przeciwpożarowej, ewakuacyjne, bhp) ostrzegają przed niebezpieczeństwami, wskazują na umieszczenie gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego lub pomagają w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji. Znaki akustyczne mają na celu ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań. Jakie są minimalne wymagania dla znaków akustycznych? Zobacz
Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP
Przepisy, ustawy

Normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP

Regulacje w kwestii znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, BHP), znajdują się w europejskiej Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Jak postanowienia dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawodawstwa i jakie normy dotyczące znaków bezpieczeństwa i BHP warto znać? Zobacz