Normy dla znaków drogowych
Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Normy dla znaków drogowych

Regulują ruch, umożliwiają płynny i bezpieczny przejazd pojazdów, wpływają na bezpieczeństwo na drodze, ostrzegając i informując kierowców, np. o warunkach na drodze. Jakie są obowiązujące normy dla znaków drogowych? Zobacz