Środki ochrony twarzy i oczu
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony twarzy i oczu

Środki ochrony twarzy i oczu (m.in. gogle i okulary ochronne, okulary przeciwodpryskowe, przyłbice i okulary spawalnicze, osłony twarzy) powinny być stosowane, jeżeli na stanowisku pracy występują takie zagrożenia jak promieniowanie optyczne, łuk elektryczny, pyły i gazy lub istnieje możliwość odprysków (ciał stałych, stopionych metali) albo rozprysków cieczy. Zobacz
Jak właściwie dobrać środki ochrony oczu?
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Jak właściwie dobrać środki ochrony oczu?

Środki ochrony oczu i twarzy muszą być stosowane na każdym stanowisku pracy, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia oczu i/lub twarzy – bez względu na to, czy zagrożeniem jest niebezpieczne promieniowanie, czy czynniki mechaniczne, termiczne, biologiczne lub chemiczne. Bardzo ważne jest, by ochrona oczu i twarzy była właściwie dobrana, dopasowana do warunków pracy i dobrze spełniała swoją rolę. Zobacz
Ochrona oczu i twarzy – odzież ochronna i robocza
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Ochrona oczu i twarzy – odzież ochronna i robocza

Odpryski, bryzgi, opiłki, a także inne czynniki mechaniczne oraz chemiczne, termiczne, biologiczne lub promieniowanie (laserowe, elektromagnetyczne, jonizujące) mogą stanowić poważne zagrożenie dla oczu i twarzy. Wówczas niezbędne jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia. Ważne, by ochrona oczu i twarzy była dostosowana  do rodzaju zagrożenia, które występuje w miejscu pracy. Zobacz