Jak właściwie dobrać środki ochrony oczu?
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Jak właściwie dobrać środki ochrony oczu?

Środki ochrony oczu i twarzy muszą być stosowane na każdym stanowisku pracy, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia oczu i/lub twarzy – bez względu na to, czy zagrożeniem jest niebezpieczne promieniowanie, czy czynniki mechaniczne, termiczne, biologiczne lub chemiczne. Bardzo ważne jest, by ochrona oczu i twarzy była właściwie dobrana, dopasowana do warunków pracy i dobrze spełniała swoją rolę. Zobacz