Środki ochrony słuchu
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Środki ochrony słuchu

Jednym z najczęściej występujących czynników szkodliwych w pracy jest hałas. Długotrwała ekspozycja na hałas o poziomie dźwięku powyżej 80 dB lub jednorazowa ekspozycja na hałas w przypadku, gdy jego szczytowy poziom ciśnienia akustycznego przekracza 135 dB, może prowadzić do trwałych ubytków słuchu. Jakie środki ochrony słuchu powinni stosować pracownicy, którzy na stanowisku pracy narażeni są na hałas? Zobacz