ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)
Przepisy, ustawy

ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)

ŚOI chroniące przed zagrożeniami różnego rodzaju powinny spełniać szereg wymagań. Muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonane, tak by zapewnić jak najlepszą ochronę przed szkodliwymi czynnikami czy ewentualnymi urazami. Dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej chroniące przed urazami mechanicznymi i skutkami hałasu, określone zostały w Dyrektywie 89/686/EWG. Zobacz