Środki ochrony głowy
Przepisy, ustawy

Środki ochrony głowy

Kiedy należy stosować środki ochrony głowy? Szczegółową listę zajęć, podczas których konieczne jest używanie hełmów ochronnych lub nakryć głowy, znaleźć można w Rozporządzeniu Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Zobacz
Ochrona głowy – odzież ochronna i robocza
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Ochrona głowy – odzież ochronna i robocza

Na niektórych stanowiskach pracy konieczne jest stosowanie środków ochrony głowy – ze względu na zagrożenia urazami mechanicznymi, możliwość zamoczenia głowy, zabrudzenia różnymi substancjami (np. toksycznymi lub drażniącymi) lub ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (np. słońce, opady deszczu lub niska temperatura). Jak skutecznie chronić głowę podczas pracy? Zobacz