BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa
Przepisy, ustawy

BHP – kontrole stanu bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa

Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu pracy. Swoje obowiązki w zakresie BHP musi spełnić w stosunku do wszystkich pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia. Co mówią przepisy na temat kontroli stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy i jakie są wymagania, jeśli chodzi o instrukcje bezpieczeństwa? Zobacz