Ochrona przeciwpożarowa – instrukcje
Oznakowanie obiektów

Ochrona przeciwpożarowa – instrukcje

Ochrona przeciwpożarowa to pojęcie odnoszące się do szeregu czynności, których celem jest ochrona życia, zdrowia i mienia m.in. przed pożarem.  W budynkach użyteczności publicznej, w zakładach i na stanowiskach pracy można spotkać się z różnymi typami dokumentów, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Warto przyjrzeć się, czym są i czym różnią się instrukcje postępowania na wypadek pożaru, ogólne instrukcje przeciwpożarowe i instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Zobacz