Ochrona słuchu
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Ochrona słuchu

Jednym ze szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia fizycznych czynników w miejscu pracy jest hałas. Narażone są na niego zwłaszcza osoby zatrudnione w przemyśle metalowym, drzewnym i maszynowym, górnictwie i hutnictwie żelaza. Aby uniknąć uszkodzeń słuchu, spowodowanych nadmiernym hałasem, konieczna jest odpowiednia ochrona słuchu. Zobacz