Substancje chemiczne – oznakowanie
Przepisy, ustawy

Substancje chemiczne – oznakowanie

Znaki chemiczne oraz różnego rodzaju substancje i mieszaniny mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy mają z nimi styczność – np. pracowników laboratoriów. Z tego powodu poprawne oznakowanie niebezpiecznych preparatów jest elementem niezmiernie ważnym, a sposób oznakowania powinien spełniać odpowiednie normy. Zobacz