Tablice informacyjne – minimalne ogólne wymagania
Przepisy, ustawy

Tablice informacyjne – minimalne ogólne wymagania

Kształty i barwy tablic, w jakich występują tablice informacyjne, zależne są od ich przeznaczenia, np. znaki nakazu są okrągłe i niebieskie, a znaki ostrzegawcze to żółte trójkąty z czarną obwódką. Jakie minimalne ogólne wymagania dla tablic informacyjnych znajdziemy w Dyrektywie 92/58/EWG? Zobacz