Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

W miejscu pracy mogą występować różne czynniki, stwarzające zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. Jeżeli zagrożeń tych nie można uniknąć albo wystarczająco ograniczyć, np. za pomocą odpowiedniej organizacji pracy czy środków ochrony zbiorowej, należy stosować środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej opisane zostały w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Zobacz