Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy
Przepisy, ustawy

Znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy

Wprowadzony przez dyrektywę 92/58/EWG znormalizowany system znaków istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Warto zapoznać się z postanowieniami i instrukcjami zawartymi w tym dokumencie. Wśród nich znajdziemy m.in. informacje o tym, jak powinny być prawidłowo stosowane znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zobacz