Klęska żywiołowa – oznakowanie
Oznakowanie obiektów

Klęska żywiołowa – oznakowanie

Zgodnie z definicją, klęska żywiołowa związana jest z katastrofą wywołaną ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi lub awarią techniczną. Jej skutki niosą za sobą zagrożenie dla zdrowia i życia dużej liczby osób i ich mienia oraz dużych obszarów środowiska. Podczas klęski żywiołowej podejmowane są nadzwyczajne środki, angażujące różne służby (np. wojsko), które mają zapobiec lub sprawnie usunąć jej skutki. Zobacz