Pożar w zakładzie pracy – jak działać? Pracownik i pracodawca
Przepisy, ustawy

Pożar w zakładzie pracy – jak działać? Pracownik i pracodawca

Znaki ochrony przeciwpożarowejznaki ewakuacyjne muszą znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej – również w miejscu pracy. Prawidłowe oznakowanie (które powinno spełniać wymogi normy PN-EN ISO 7010:2012) pomaga w przeprowadzeniu akcji gaśniczej oraz w bezpiecznej i sprawnej ewakuacji ludzi. Tyle teorii. A w praktyce? Co powinniśmy zrobić, jeśli  wybuchł pożar w miejscu pracy? Jak działać, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i współpracownikom? Zobacz