Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji
Odzież ochronna i BHP

Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji

Środki ochrony indywidualnej podlegają certyfikacji. Oznacza to, że muszą spełnić określona wymagania, aby zostały dopuszczone do obrotu. Jednak procedury certyfikacji mogą się różnić w zależności od rodzaju i przeznaczenia danego ŚOI, np. środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji nie podlegają ocenie zgodności WE. Zobacz