Odzież ochronna – kategorie i normy
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Odzież ochronna – kategorie i normy

Odzież ochronna jest bardzo ważnym ochrony indywidualnej pracownika. Stosowana jest podczas wykonywania prac (w różnych branżach i gałęziach przemysłu), a jej głównym zadaniem jest ochrona przed szkodliwymi lub niebezpiecznymi warunkami – np. przed wysoką lub niską temperaturą, ogniem, substancjami chemicznymi czy zagrożeniami mechanicznymi. Zobacz