Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej
Odzież ochronna i BHP Przepisy, ustawy

Prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej

Głównym zadaniem odzieży ochronnej jest ochrona pracowników przed niebezpiecznymi lub szkodliwymi warunkami (np. przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą, przed zagrożeniami mechanicznymi). Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom odpowiedniego stroju ochronnego. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku wyszczególnione zostały prace, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej. Zobacz